ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۴ / تفسیر ارسلناک / دو توقیع در باره حضرت طاهره

Program Picture

چشمه‌ خورشید

ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۴ / تفسیر ارسلناک / دو توقیع در باره حضرت طاهره
۰۵ مهر ۱۳۹۹

بیان فارسی و مقام زن در این اثر و یک اثر بسیار کوتاه از حضرت باب با نام تفسیر ارسلناک و دو توقیع درباره‌ طاهره قره‌العین موضوع این قسمت از چشمه‌ خورشید است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه