Program Picture

چشمه‌ خورشید

دلایل سبع
۰۸ شهریور ۱۳۹۹

در سیر آثاری که در ماکو منتشر شده است، در این قسمت می‌رسیم به یکی دیگه از آثار حضرت باب پیامبر دیانت بابی با نام دلایل سبع که حضرت باب در آن دلایل حقانیت ظهور خود را توضیح فرموده‌اند. با استاد بهرام فرید و رامان شکیب در این قسمت نیز همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه