تفسیر سوره‌ والعصر

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر سوره‌ والعصر
۳۱ خرداد ۱۳۹۹

تفسیر سوره‌ والعصر یکی از آثار حضرت باب در اصفهان است. این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد در این قسمت از چشمه‌ خورشید

news letter image

ثبت نام در خبرنامه