چشمه‌ خورشید

program picture

چشمه‌ خورشید

در برنامه‌ چشمه‌ خورشید، مجری برنامه رامان شکیب در گفتگو با جناب استاد بهرام فرید به بررسی زندگی و آثار حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی می‌پردازند. این برنامه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب تهیه شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه