چشمه‌ خورشید

program picture

چشمه‌ خورشید

در برنامه‌ چشمه‌ خورشید، مجری برنامه رامان شکیب در گفتگو با جناب استاد بهرام فرید به بررسی زندگی و آثار حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی می‌پردازند. این برنامه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب تهیه شده.

در برنامه‌ چشمه‌ خورشید، مجری برنامه رامان شکیب در گفتگو با جناب استاد بهرام فرید به بررسی زندگی و آثار حضرت باب، مبشر دیانت بهائی و پیامبر دیانت بابی می‌پردازند. این برنامه به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب تهیه شده.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه