کتاب الاسماء – چهار شأن

Program Picture

چشمه‌ خورشید

کتاب الاسماء – چهار شأن
۰۳ آبان ۱۳۹۹

کتاب الاسماء یا نام دیگرش چهار شأن، مفصل‌ترین وحی خداوند است در طول تاریخ ادیان که در این قسمت از چشمه‌ خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه