توضیح عبارات اظهار امر، بعثت و …

Program Picture

چشمه‌ خورشید

توضیح عبارات اظهار امر، بعثت و …
۰۱ تیر ۱۳۹۸

این دومین قسمت از چشمه‌ خورشید است که در اون جناب استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان، به تمایز اظهار امر و بعثت و همچنین به داستان زندگی حضرت باب می‌پردازند …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه