حضرت باب کیست؟ اظهار امر آن حضرت

Program Picture

چشمه‌ خورشید

حضرت باب کیست؟ اظهار امر آن حضرت
۲۵ خرداد ۱۳۹۸

این اولین قسمت از برنامه‌ چشمه‌ خورشید است که در آن این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حضرت باب کیست؟ همچنین در این قسمت تاریخ حیات ایشان تا اظهار امر ادامه پیدا می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه