تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر

Program Picture

چشمه‌ خورشید

تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر
۰۱ آذر ۱۳۹۹

این قسمت یکی مانده به آخر چشمه‌ خورشید است و در آن استاد بهرام فرید در گفتگو با رامان شکیب؛ به دو اثر از حضرت باب می‌پردازند: تفسیر حدیث کنت کنز و تفسیر سوره‌ والفجر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه