توقیع ملاباقر حرف حی درباره‌ من یظهره‌الله

Program Picture

چشمه‌ خورشید

توقیع ملاباقر حرف حی درباره‌ من یظهره‌الله
۲۶ مهر ۱۳۹۹

موضوع توقیع خطاب به ملاباقر حرف حی من‌ یظهر‌ه‌ الله است. این اثری است از حضرت باب که در چشمه‌ خورشید درباره‌ مفاهیم آن گفتگو می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه