ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۱

Program Picture

چشمه‌ خورشید

ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش ۱
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

بیان مهم‌ترین اثر حضرت باب است. این کتاب به گفته‌ حضرت ایشان ام‌الکتاب دیانت بابی است که در ماکو نازل شده است. از این قسمت استاد بهرام فرید و رامان شکیب در مورد کتاب بیان فارسی و عربی به گفتگو می‌نشینند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه