ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۲

Program Picture

چشمه‌ خورشید

ام‌الکتاب دیانت بابی: بیان – بخش۲
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

در ادامه از قسمت پیشین چشمه‌ خورشید، استاد بهرام فرید و رامان شکیب در مورد کتاب بیان فارسی و بیان عربی به گفتگو می‌نشینند. بیان ام‌الکتاب دیانت بابی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه