Program Picture

یادی از گذشته

با معرفت
۲۸ مرداد ۱۴۰۰

آیا گرفتاری و رنج‌های دیگران تا چه حد برای شما مهم است؟ و آیا غم و اندوه شما تا چه اندازه برای دیگران اهمیت دارد؟‌ شما یاری به دیگران را تا کجا مجاز می‌دانید؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه