از محبت خارها گل می‌شود

Program Picture

یادی از گذشته

از محبت خارها گل می‌شود
۰۴ شهریور ۱۴۰۰

آیا تا به حال میان شما با یک یا چند نفر از اقوام، دوستان یا نزدیکانتان کدورتی پیش آمده؟ آیا برای رفع آن پیش‌قدم شده‌اید؟‌ یا منتظر ماندید تا طرف دیگر اقدام کند؟ آیا دچار حس نفرت و انزجار شدید؟ و آیا از این احساس راضی و شاد بودید؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه