Program Picture

یادی از گذشته

یک آدم کاملا ساده
۰۳ مهر ۱۳۹۹

این خاطره واقعی است و برای نویسنده عینا اتفاق افتاده. روزی در گذشته که نویسنده دانشجویی جوان بوده و در یک موقعیت ناخواسته قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه