روزی که ما مستقل شدیم

Program Picture

یادی از گذشته

روزی که ما مستقل شدیم
۱۸ شهریور ۱۴۰۰

امروز هشتاد سالم تموم شد. بچه‌ها اینجا بودند و وقتی رفتند طبق معمول شروع کردم به جمع و جور ولی انگار یک کمی سختم بود همین دیروز چه تر و فرز همه جا را مرتب کردم و برای امروز تدارک دیدم پس چی شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه