دخالت کنیم یا نه؟

Program Picture

یادی از گذشته

دخالت کنیم یا نه؟
۱۱ شهریور ۱۴۰۰

حتما برای شما هم پیش آمده که در حریم خانواده تصمیمی گرفتید اما در بیرون از این حریم با موافقت‌ها و مخالفت‌های اطرافیان خود روبرو شدید. عکس العمل شما جیست؟ آیا نظرات دیگران هر چند مفید و قابل توجه را با بی‌اعتنایی و یا واکنش شدید پاسخ دادید؟‌ یا شاید به آن نظرات اندیشیده‌اید و تصمیم خود را تغییر داده‌اید؟ آیا تصمیم‌های خانوادگی قابل تغییرند؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه