امید روزی چون هر روز

Program Picture

یادی از گذشته

امید روزی چون هر روز
۱۰ مهر ۱۳۹۹

بسیار امکان دارد که هر کسی در مسیر زندگی‌اش، آن جا که فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا اوضاع بهتری برای خود ایجاد کند طعم شکست را بچشد آن هم بارها. آیا برای شما هم اتفاق افتاده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه