یادی از گذشته

یادی از گذشته

در برنامه یادی از گذشته، هر بار خاطره‌ای از گذشته‌های دور یا نزدیک توسط یکی از همکاران بازخوانی و اجرا می‌شود. خاطراتی که یا واقعی هستند یا برگرفته از واقعیت که با چاشنی تخیل بازنویسی شده‌اند.

در برنامه یادی از گذشته، هر بار خاطره‌ای از گذشته‌های دور یا نزدیک توسط یکی از همکاران بازخوانی و اجرا می‌شود. خاطراتی که یا واقعی هستند یا برگرفته از واقعیت که با چاشنی تخیل بازنویسی شده‌اند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه