یادی از گذشته

program picture

یادی از گذشته

در برنامه یادی از گذشته، هر بار خاطره‌ای از گذشته‌های دور یا نزدیک توسط یکی از همکاران بازخوانی و اجرا می‌شود. خاطراتی که یا واقعی هستند یا برگرفته از واقعیت که با چاشنی تخیل بازنویسی شده‌اند.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه