مدرسه یا سکوی پرتاب به اجتماع

Program Picture

یادی از گذشته

مدرسه یا سکوی پرتاب به اجتماع
۰۱ مهر ۱۴۰۰

همه ما از دوران مدرسه خاطراتی داریم. تلخ یا شیرین. آیا دوران تحصیل تا چه حد می‌تواند در شکل دادن شخصیت امروزی ما موثر بوده باشد؟‌ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه