یعنی میگی میشه؟

Program Picture

یادی از گذشته

یعنی میگی میشه؟
۲۱ مرداد ۱۴۰۰

جوانی دوران شور و هیجان، آرزوهای بزرگ و درخشان، امید به آینده‌ای دست یافتنی و تصورات زیبا و باشکوه است. جوان، قدرت خود را جدی و گهگاه موانع را کوچک یا ناچیز می‌شمرد. آیا می‌توان به همه آرزوهای جوانی دست یافت؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه