انتخابات: موانع و عوامل موثر بر مشارکت مردم در انتخابات

Program Picture

ما مردم نازنین

انتخابات: موانع و عوامل موثر بر مشارکت مردم در انتخابات
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ انتخابات گفت‌وگو کردیم؛ انتخابات و انقلابات رو با هم مقایسه کردیم و به نظریه‌هایی پرداختیم که به عوامل مؤثر بر مشارکت انتخاباتی مردم می‌پردازند و نیز به نظریه‌هایی که موانع مشارکت مردمی را بررسی می‌کنند. و در پایان درباره‌ الگوی کنونی انتخابات و الگوهای جایگزین صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه