Program Picture

ما مردم نازنین

صلح عمومی
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ صلح عمومی گفتگو کردیم؛ درباره‌ این‌ که صلح با چه چالش‌هایی روبروست و چه عواملی مانع ایجاد صلح عمومی می‌شوند، چه عواملی باعث تضاد و تعارض‌اند و چگونه می‌توان این تعارضات را در راستای رسیدن به صلح حل و فصل کرد؟ هم‌چنین در مورد تقابل ساختارهای صلح‌آمیز و خشونت‌آمیز نیز صحبت کردیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه