Program Picture

درخت زندگی

زندگی بدون تعصب
۱۴ دی ۱۴۰۰

مهمانان این برنامه «نجلا و مختار» زوج دوست داشتنی اهل افغانستان، برامون قصه ازدواجشون رو در حالی‌ که به ظاهر از دو عقیده متفاوت بودن، بیان می‌کنن و این‌ که چطور در زندگی حقایقی که موجب پیشرفتشون می‌شد رو محور قرار دادن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه