محله جدید نیلوفر

Program Picture

درخت زندگی

محله جدید نیلوفر
۱۸ آبان ۱۴۰۰

مهمان این برنامه نیلوفر، تجربه‌های خودش و همسرش رو در محله جدید سکونتشون تعریف می‌کنه و می‌گه چقدر نقششون به عنوان خانواده تو تحول جامعه‌شون تاثیر داشته و این فعالیت‌ها چطور ریشه خانواده‌شون رو محکم کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه