تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد

Program Picture

درخت زندگی

تحولی که آغازش در نوجوانی رقم خورد
۰۹ آذر ۱۴۰۰

مهمان این برنامه «پرویز» از تاجیکستان، یک جوان که تحت تاثیر اولین کتاب گروه نوجوانان در ابتدا و بعد کل فرایند آموزشی، مسیر زندگی خودش، خانواده اش و دهکده‌اش دستخوش تقلیب مادی و روحانی می‌شه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه