تحول به معنای واقعی

Program Picture

درخت زندگی

تحول به معنای واقعی
۲۵ آبان ۱۴۰۰

امروز داستان زندگی «مَفتونه» خوش قلب، که اهل یک دهکده کوچیک تو تاجیکستان هست رو می‌شنویم. مفتونه برامون از تأثیری که گروه نوجوانان، روی زندگی خانوادگی خودش و همسرش گذاشته می‌گه و این‌ که چطور نگاهش به دنیا، زندگی زناشوییش و تربیت دختر کوچولوش تغییر کرده رو تعریف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه