نیروی دعا در گذر از یک چالش بزرگ

Program Picture

درخت زندگی

نیروی دعا در گذر از یک چالش بزرگ
۳۰ آذر ۱۴۰۰

مهمان امروز «پرتو» تجربه از دست دادن همسرش رو چند سال بعد از کاشته شدن درخت زندگی‌شون می‌گه و این‌ که چطور از این امتحان عبور می‌کنن و چه قوه و نیرویی کمک‌کننده خودش و دخترش بوده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه