شمعی در تاریکی تعصب

Program Picture

درخت زندگی

شمعی در تاریکی تعصب
۲۳ آذر ۱۴۰۰

مهمان این برنامه «فریدون» اهل افغانستان و ساکن تاجیکستان، از نگاهش به زندگی به عنوان یک جوان می‌گه و از تجربیاتش در افغانستان و در کشور جدیدی که ساکن شده، تعریف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه