باید به عنوان زن، نقشی در جامعه ایفا کنیم

Program Picture

درخت زندگی

باید به عنوان زن، نقشی در جامعه ایفا کنیم
۰۲ آذر ۱۴۰۰

آنجلا، از زندگی‌اش به عنوان یک زن در افغانستان برامون می‌گه، همین‌ طور به استعدادهای زنان و نقشی که می‌تونن در جامعه ایفا کنن اشاره می‌کنه و در آخر فرایندی که زندگی خانوادگی‌اش رو متحول کرده توصیف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه