مشورت با فرزندان در خانواده

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

مشورت با فرزندان در خانواده
۰۱ مهر ۱۳۹۹

در دنیای امروز اراده فرزندان دیگر در دست والدین نیست. آنها ایده‌ها و نظرات و آرزوهای مستقلی دارند که باید در بستر خانواده به راحتی مطرح کنند. آیا به جز مشورت راه دیگری برای هماهنگی و جلب رضایت همه اعضای خانواده باقی می‌ماند؟ اما آیا باید در هر موردی با بچه‌ها مشورت کرد؟ راه و رسم مشورت با فرزندان چیست؟ در این برنامه با هم به بررسی این موضوع مهم می‌پردازیم و از نظرات خانم دکتر نیکول جعفری بهره خواهیم برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه