تمرکز بر استعدادها و نکات مثبت

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

تمرکز بر استعدادها و نکات مثبت
۰۴ آذر ۱۳۹۹

انسان‌گراها در آموزش و روان‌شناسی و مدیریت تاکید دارند که فقط نباید به برطرف نمودن نقاط ضعف تاکید داشت و توجه به نقاط مثبت و استعدادها و گسترش آن‌ها می‌تواند باعث پیشرفت و از بین رفتن نقاط ضعف شود. این رویکرد در مشورت هم می‌تواند کارساز باشد. شما برای پیشرفت در یک کار به گسترش نقاط مثبت می‌پردازید و یا به برطرف کردن نقاط منفی؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه