Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

امیدواری
۱۱ آذر ۱۳۹۹

بین امیدواری و خوشبینی تفاوت بسیار است. فرد امیدوار برای رسیدن به هدفش برنامه‌ ریزی می‌کند و دست از تلاش برنمی‌دارد. این روحیه باید در کار گروهی نیز جریان یابد و مشورت‌ها به سمتی پیش رود که امید در گروه حفظ شود. در این برنامه سعی می‌کنیم با هم، راه و رسم صحیح امیدوار بودن را فرا بگیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه