همدلی و درک متقابل

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

همدلی و درک متقابل
۰۶ آبان ۱۳۹۹

مشورت صحیح در گروه صورت نمی‌گیرد مگر این که افراد به دیدگاه دیگران نسبت به موضوع توجه داشته باشند و حس و حال آن‌ها را درک کنند. این یعنی افراد در فرایند مشورت باید قابلیت همدلی و درک متقابل را در خودشان پرورش بدهند. اما همه می‌دانیم که همدلی کار آسانی نیست و باید برایش تلاش کنیم. در این برنامه خانم دکتر نیکول جعفری هم به ما کمک خواهند کرد تا انسان‌های همدل‌تری باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه