Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

گذشت و فداکاری
۱۳ آبان ۱۳۹۹

فداکاری شاید در ابتدا قربانی شدن و ضرر کردن را در ذهن مجسم کند. اما اگر ما مسایل و دارایی‌های کم ارزش را برای رسیدن به مسایلی پر ارزش‌تر فدا کنیم باز هم ضرر کرده‌ایم؟ در فرایند مشورت چه چیزهایی با ارزش‌ترند و ارزش فداکاری دارند؟ در این برنامه با ما همراه باشید تا در رابطه با معنی حقیقی فداکاری بیشتر گفتگو کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه