به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

program picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

این مجموعه برنامه سعی دارد تا با فراهم آوردن مثال‌هایی واقعی در قالب داستان از زندگی روزمره و همچنین با یاری گرفتن از تعالیم بهائی و دانش روز، کمک نماید تا شنوندگان بتوانند امر مهم مشورت را در زندگی خود اجرا نمایند و با کسب دانش و صفات ضروری، در کارهای گروهی موفق‌تر عمل کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه