احترام به نظرات دیگران در مشورت

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

احترام به نظرات دیگران در مشورت
۲۹ مهر ۱۳۹۹

برای شرکت در یک مشورت نیاز است که خودمان را آماده کنیم و عادات و صفاتی که می‌تواند به فرایند مشورت آسیب بزند را از خودمان دور کنیم.
یکی از عادات مضری که باید به شدت از آن پرهیز کنیم تندخویی و زود عصبانی شدن است؛ اما چگونه؟
اگر شما هم خیلی وقت‌ها بی‌علت جوش میارید و نقش سازنده‌ای در فرایند مشورت ایفا نمی‌کنید حتما به این برنامه گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه