آینده‌نگری و اهداف بلندمدت

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

آینده‌نگری و اهداف بلندمدت
۲۷ آبان ۱۳۹۹

یک کار گروهی هرگز پیشرفت را به خود نمی‌بیند، مگر اینکه اهداف بزرگ و طولانی مدت را برای خودش تعریف کند. مشورت‌ها در کار گروهی باید به نحوی صورت پذیرد که نگاه‌ها از اهداف کوتاه مدت به بلند مدت تغییر یابد. اما برنامه‌ریزی برای اهداف بلند مدت نکاتی دارد که خانم دکتر رویا ایمن در این برنامه برخی از آن‌ها را با ما در میان خواهند گذاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه