چوب خدا صدا نداره

Program Picture

یادی از گذشته

چوب خدا صدا نداره
۲۰ خرداد ۱۴۰۰

هر وقت احساس می‌کنیم مورد ظلم قرار گرفته‌ایم و هر چه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم حق خود را بازپس بگیریم ممکن است دچار احساسات متضادی شویم. یا برای تلافی و انتقام تلاش می‌کنیم. یا امور را به خداوند و طبیعت می‌سپاریم و یا از طرق قانونی برای مجازات ستمکار استفاده می‌کنیم و یا در نهایت ناامید می‌شویم. شما چه می‌کنید؟ در بولتن این هفته با شخصیت داستان ما در یادی از گذشته همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه