غافلگیر کردن عزیز جان

Program Picture

یادی از گذشته

غافلگیر کردن عزیز جان
۲۷ خرداد ۱۴۰۰

دوران جوانی دوران خوشی است و غرور. دوران امید است و سرور. دوران اشتباهات کوچک و بزرگ و پشیمانی‌های ریز و درشت. شما چه‌طور؟‌ اگر جوان هستید این دوران را چگونه می‌بینید و اگر جوانی را گذرانده‌اید چه خاطراتی از جوانی خود دارید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه