من یک بازنده نیستم

Program Picture

یادی از گذشته

من یک بازنده نیستم
۱۳ خرداد ۱۴۰۰

ممکن است در زندگی گاهی احساس قدرت و ثبات کنیم و گاهی هم برعکس حس کنیم نه توش و توانی داریم نه اراده‌ای از خود، که بتوانیم بر زندگی خود مسلط شویم. اما آیا علت این احساسات متضاد را یافته‌ایم؟ آیا می‌دانیم چرا قوی هستیم یا ضعیف و منفعل؟ یادی از گذشته این هفته را بشنوید. شاید شباهتی با قهرمان داستان ما با خودتان یا آشناهایتان پیدا کردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه