دوست آمریکایی من

Program Picture

یادی از گذشته

دوست آمریکایی من
۰۶ خرداد ۱۴۰۰

تا حالا دوست خارجی داشتید؟ چطور با او آشنا شدید؟ آیا در ایجاد و تحکیم ارتباط با او موفق بودید؟ آیا میان شما و او موانع فرهنگی باعث اختلاف یا ناراحتی شده؟ ماجرای یکی از این آشنایی‌ها را در یادی از گذشته این هفته بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه