ماجرای عمه خانم

Program Picture

یادی از گذشته

ماجرای عمه خانم
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

بسیاری از ماها ممکن است در خانه با یک یا چند تن از افراد سال‌مند خانواده زندگی کنیم. تا چه حد آن‌ها را جدی می‌گیریم؟ آیا با آن‌ها هم صحبت می‌شویم؟ آیا برایشان وقت می‌گذاریم؟ از رنج‌ها و شادی‌های زندگی‌شان خبر داریم؟ داستان این هفته یادی از گذشته را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه