Program Picture

یادی از گذشته

دوست خوب
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

اگر در ذهن خود خاطرات گذشته را مرور کنید، حتما دوستانی را خواهید یافت که لحظات خوش و ناخوشی را با هم سپری کردید. آیا به خاطر دارید که مشکلات و رنج‌ها را چگونه با هم گذراندید؟ آیا به کمک یکدیگر شتافتید یا بی‌اعتنا از کنار هم گذشتید و تنها ماندید؟ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه