Program Picture

یادی از گذشته

انتخاب شدم
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برای انجام مسئولیت‌های بزرگ و کوچک در هر جامعه خوب است نوجوانان و جوانان به تناسب موقعیت و نیاز جامعه به مشارکت در امور، دعوت و به کار گرفته شوند. آیا شما چنین تجربه‌ای داشته‌اید؟ یادی از گذشته این هفته را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه