خانواده بزرگ

Program Picture

یادی از گذشته

خانواده بزرگ
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا صحبت کردن یا فکر کردن به صلح جهانی خنده‌دار است؟ آیا باید قبول کنیم که جهان و جهانیان آشتی ناپذیرند و این که همیشه در حالت جنگ یا قهر به سر برند عادی است؟ آیا تصوری از جهان متحد و آشتی دارید؟ صلح جهانی از کجا آغاز می‌شود؟ یا یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه