سرزمین رویاها

Program Picture

یادی از گذشته

سرزمین رویاها
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

درباره طبیعت و زمین بسیار شنیده‌ایم. اما آیا تا به حال خودمان با خودمان درباره آن اندیشیده‌ایم؟ چه تصویری از مکان ایده‌آل خود داریم؟ آیا این تصویر را در ذهن خود با طبیعت ترسیم می‌کنید؟ و آیا واقعیت بیرونی با آن چه ترسیم کرده‌اید هم‌خوان است؟ یادی از گذشته این هفته را بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه