Program Picture

یادی از گذشته

کار بی‌دردسر
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

خیلی از ما بی‌تعارف مایلیم کار و شغلی داشته باشیم که بی‌زحمت و درآمدش بالا باشد. یا اصلا کار نکنیم و زندگی تماما تفریح باشد. اما درآمد بالا هم داشته باشیم. اصلا چه خوب است که پدری داشته باشیم ثروتمند و مایه‌دار که دیگر هیچ نگرانی از فردایمان نباشد و زندگی تماما بر وفق مراد. به راستی کار بی‌دردسر کدام است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه