زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟

Program Picture

یادی از گذشته

زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۹

تا به حال این سوال را از شما پرسیده‌اند؟ زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟ آیا به آن پاسخ داده‌اید؟ یا ترجیح داده‌اید سکوت کنید؟ یا ماهرانه موضوع صحبت را عوض کرده‌اید؟ آیا از زنانی که با آن‌ها نسبت نزدیک دارید این سوال را پرسیده‌اید؟ به راستی آنان زندگی‌شان چگونه می گذرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه