Program Picture

درخت زندگی

از نگاه یک پدر
۲۸ دی ۱۴۰۰

مهمان این برنامه «همایون»، از تجربیات خانوادشون و به خصوص نگرشی که به تعلیم و تربیت فرزندانشون داشتن و همین‌طور همراهی دوش به دوش اعضای خانواده برامون تعریف می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه