اسماعیل خلج – بخش ۱ / نمایش: گلدونه خانم

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۲

اسماعیل خلج – بخش ۱ / نمایش: گلدونه خانم
۲۰ آبان ۱۳۹۷

بخش اول: خلاصه‌ای از سرگذشت اسماعیل خلج.
بخش دوم: بخشی از نمایشنامه گلدونه خانم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه